Nam tinh

no image KHÍ VỊ Vị đắng cay, tính ấm, có độc mạnh, thăng lên được, giáng xuống được, là thuốc dương trong âm dược, vào hai kinh can và đởm, ghét Th...

Xuyên sơn giáp

no image Lăng ly giáp = Vẩy con trúc KHÍ VỊ Vị mặn, tính hàn, có độc, vào các kinh Túc quyết âm, Thủ dương minh và Túc dương minh. CHỦ DỤNG ...

Bạch mao căn

no image (Rễ cây cỏ tranh) KHÍ VỊ Vị ngọt, tính hàn, không độc, vào Thủ thiếu âm, Túc thái âm và Túc dương minh kinh. CHỦ DỤNG Thông lâm lậu...

Thạch cao

no image To bằng quân cờ, trắng lấp lánh, thớ nhỏ, sáng bóng là tốt, sắc vàng hay làm cho người ta sinh chứng lâm. KHÍ VỊ Vị cay ngọt, rất hàn, k...

Tam chủng hoắc loạn

no image Bệnh đau bụng hoắc loạn có 3 loại: Thử hoắc loạn (trong có kiêm thấp): Bệnh đau bụng hoắc loạn bởi cảm thử (nắng). Bệnh này hay phát về c...
DMCA.com