Ngũ canh thần tả

Ngũ canh: một đêm có 5 trống canh. Canh thứ 5 là canh gần sáng

Thần: sớm mai.

Mỗi sớm mai vào lúc đầu canh 5 thì bắt phải dậy đi ỉa, mà ỉa chảy (tả). Có khi 1 lần, có khi vài ba lần rồi thôi, sớm mai lại tả như vậy. Cái bệnh tả này hàng tháng, hàng năm chưa hết. Trước sau khi tả không có đau bụng, gọi là đi tả, mà tả xong người vẫn như thường.
âm dương

Liên kiều

KHÍ VỊ

Vị đắng cay, hòa bình, tính mát, không độc, khí vị đều bạc, nhẹ nổi mà đưa lên, là thuốc dương trong âm dược, và kinh thủ thiếu dương và thủ dương minh, cũng vào thủ thiếu âm tâm kinh.

CHỦ DỤNG

Liên kiều

Tam pháp phát hãn

3 phép cho ra mồ hôi

1. Ôn tán: Dùng thuốc tân ôn (cay và ấm) để phát hãn

2. Lương tán: Dùng thuốc mát để phát hãn

3. Bình giải: Dùng thuốc bình hòa (nhẹ) để phát hãn.
Mồ hôi
DMCA.com