Bạch mao căn

(Rễ cây cỏ tranh)

KHÍ VỊ

Vị ngọt, tính hàn, không độc, vào Thủ thiếu âm, Túc thái âm và Túc dương minh kinh.


CHỦ DỤNG

Thông lâm lậu, lợi tiểu, thông bế tắc, trục ứ huyết, trừ khách nhiệt ở trường vị,

Chữa thổ huyết, nục huyết vì lao thương,

Bổ trung tiêu thêm khí, kiêm chữa tiêu khát,

Thanh phế nhiệt, cắt cơn suyễn,

Trị vàng da do độc rượu (tửu đản).

cây bạch mao căn

Thạch cao

To bằng quân cờ, trắng lấp lánh, thớ nhỏ, sáng bóng là tốt, sắc vàng hay làm cho người ta sinh chứng lâm.

KHÍ VỊ

Vị cay ngọt, rất hàn, không độc, chìm mà giáng, là thuốc dương trong âm, vào phần khí của Túc dương minh, Thủ thái âm, thiếu dương. Ghét Ba đậu, kỵ sắt. Trứng gà làm sứ.

CÁCH DÙNG

Vị cay hay giải được phần cơ biểu, đi lên chữa được đau đầu, đau răng thuộc kinh dương minh

Tam chủng hoắc loạn

Bệnh đau bụng hoắc loạn có 3 loại:

Thử hoắc loạn (trong có kiêm thấp): Bệnh đau bụng hoắc loạn bởi cảm thử (nắng). Bệnh này hay phát về cuối hạ sang thu. Nếu sang mùa đông mà còn phát là bởi "phục thử". Nghĩa là bởi khí nóng tiềm ẩn trong người từ trước.

DMCA.com