Xuyên sơn giáp

Lăng ly giáp = Vẩy con trúc


KHÍ VỊ

Vị mặn, tính hàn, có độc, vào các kinh Túc quyết âm, Thủ dương minh và Túc dương minh.


CHỦ DỤNG

Sát quỷ trừ tà, chữa sơn lam chướng khí, chặn cơn sốt rét, chữa đau ruột, lên đậu, trị phong tê, kinh sợ la khóc.

Bôi vào vết sưng chưa hình thành thời tiêu hết, đã hình thành thời vỡ mủ, trị tê đau, ở trên thì thăng lên, ở dưới thời giáng xuống, tán phong trừ thống phá huyết khai khí, lại hay phá chứng tà do khí nắng kết lại, đều vì xuyên qua kinh lạc mà đến phần vinh.

Bạch mao căn

(Rễ cây cỏ tranh)

KHÍ VỊ

Vị ngọt, tính hàn, không độc, vào Thủ thiếu âm, Túc thái âm và Túc dương minh kinh.


CHỦ DỤNG

Thông lâm lậu, lợi tiểu, thông bế tắc, trục ứ huyết, trừ khách nhiệt ở trường vị,

Chữa thổ huyết, nục huyết vì lao thương,

Bổ trung tiêu thêm khí, kiêm chữa tiêu khát,

Thanh phế nhiệt, cắt cơn suyễn,

Trị vàng da do độc rượu (tửu đản).

cây bạch mao căn

Thạch cao

To bằng quân cờ, trắng lấp lánh, thớ nhỏ, sáng bóng là tốt, sắc vàng hay làm cho người ta sinh chứng lâm.

KHÍ VỊ

Vị cay ngọt, rất hàn, không độc, chìm mà giáng, là thuốc dương trong âm, vào phần khí của Túc dương minh, Thủ thái âm, thiếu dương. Ghét Ba đậu, kỵ sắt. Trứng gà làm sứ.

CÁCH DÙNG

Vị cay hay giải được phần cơ biểu, đi lên chữa được đau đầu, đau răng thuộc kinh dương minh
DMCA.com