Bạch mao căn

(Rễ cây cỏ tranh)

KHÍ VỊ

Vị ngọt, tính hàn, không độc, vào Thủ thiếu âm, Túc thái âm và Túc dương minh kinh.


CHỦ DỤNG

Thông lâm lậu, lợi tiểu, thông bế tắc, trục ứ huyết, trừ khách nhiệt ở trường vị,

Chữa thổ huyết, nục huyết vì lao thương,

Bổ trung tiêu thêm khí, kiêm chữa tiêu khát,

Thanh phế nhiệt, cắt cơn suyễn,

Trị vàng da do độc rượu (tửu đản).

cây bạch mao căn

Mần rễ tranh có thể làm cho ung nhọt vỡ mụn, mỗi lần nhai một cái thì phá một lỗ, hai cái phá 2 lỗ, rất là kỳ lạ, bông tranh thì cầm máu.


NHẬN XÉT

Rễ tranh sạch trắng, vị ngọt, bẩm xung cái khí của thổ, kiêm cảm thông với khí hóa của dương xuân để sinh ra, vị ngọt có thể bổ tỳ, cho nên tuy khí hàn mà không phạm đến vị khí, có thể chữa mọi chứng hư lao vậy