Xuyên sơn giáp

Lăng ly giáp = Vẩy con trúc


KHÍ VỊ

Vị mặn, tính hàn, có độc, vào các kinh Túc quyết âm, Thủ dương minh và Túc dương minh.


CHỦ DỤNG

Sát quỷ trừ tà, chữa sơn lam chướng khí, chặn cơn sốt rét, chữa đau ruột, lên đậu, trị phong tê, kinh sợ la khóc.

Bôi vào vết sưng chưa hình thành thời tiêu hết, đã hình thành thời vỡ mủ, trị tê đau, ở trên thì thăng lên, ở dưới thời giáng xuống, tán phong trừ thống phá huyết khai khí, lại hay phá chứng tà do khí nắng kết lại, đều vì xuyên qua kinh lạc mà đến phần vinh.

Cũng chữa chứng sản hậu khí huyết xung tâm mà chóng váng. (Tam nguyên sản hậu bệnh)

Đối với ngoại khoa thì thúc đinh độc, tiêu sưng vỡ mủ, tất thảy chứng ung nhọt khi mọc lên đều phải dùng, chạy khắp kinh lạc, chỗ nào cũng đến, đi thẳng đến nơi có bệnh để làm nên công.

Nhưng tính nó rất  mạnh không nên dùng nhiều quá


HỢP DỤNG

Cùng đi với Đương quy, Bạch chỉ, Kim ngân, Liên kiều, Tử tô, Địa đinh, Hạ khô thảo, Ngưu bàng, Nhũ hương, Một dược, Cam thảo, Bối mẫu, Tạo giác thích thì chữa ung nhọt chưa vỡ mủ, giúp làm thuốc dẫn đưa

Cùng với Vị bì, Đậu khấu nhân tán nhỏ uống với rượu chữa chứng khí trướng thành mủ

Cùng với Mộc hương, Tự nhiên đồng tán nhỏ uống với rượu chữa trị sưng vú

Cùng Trư linh 2 đồng cân, nghiền với dấm với rượu chữa bệnh Hột xoài (tiện độc).


ĐƠN THUỐC

Dùng Xuyên sơn giáp một đoạn (chỗ đuôi nhọn), đốt tồn tính. Miết giáp 1 lạng, tẩm mỡ sữa nướng. Xạ hương 5 đồng phân. Tán nhỏ, mỗi lần uống 2 đồng cân lúc đói lòng, chữa chứng mụn dò trĩ hoặc sang lở sưng đau.

Dùng 1 vị Xuyên sơn giáp rửa nước sôi phơi khô tán nhỏ, liều dùng 1 thìa con, uống với rượu, ngày uống 2 lần, ngoài lấy dầu nóng xoa bóp trên lược, đem trải trên vú thì tuyến sữa sẽ thông, gọi là Dũng tuyền tán, chữa chứng sữa không thông.


CÁCH CHẾ

Cạo bỏ màng mỏng, giã nát, sao vàng, nghiền ra để dùng, nếu đau ở chỗ nào thì dùng vẩy ở chỗ ấy sẽ kiến hiệu lạ lùng.

Vẩy ở chân và đuôi dược lực mạnh hơn, vì đó là chỗ nó dùng đào lỗ xuyên qua núi, cho nên lực khỏe hơn chỗ khác.