Phương tễ

Những hiểu biết cơ bản về bài thuốc đông y

Những bài thuốc giải biểu


Tân ôn giải biểu

Tân lương giải biểu

Phò chính giải biểu


Những bài thuốc thanh nhiệt


Thanh nhiệt tả hỏa

Thanh nhiệt giải độc

Thanh hư nhiệt


Những bài thuốc khu hàn


Ôn trung khu hàn

Hồi dương cứu nghịch

Ôn kinh tán hàn


Những bài thuốc tả hạ


Hàn hạ

Ôn hạ

Nhuận hạ

Trục thủy

Công bổ kiêm trị


Những bài thuốc hòa giải


Hòa giải thiếu dương

Điều hòa can tỳ

Điều hòa trường vị


Những bài thuốc song giải biểu lý


Giải biểu công lý

Giải biểu thanh lý

Giải biểu ôn lý


Những bài thuốc trừ thấp


Phương hương hóa thấp

Thanh nhiệt hóa thấp

Lợi thủy thẩm thấp

Ôn dương hóa thấp

Trừ phong thấp


Những bài thuốc trị phong


Sơ tán ngoại phong


Bình tức nội phong


Những bài thuốc nhuận táo


Ngoại táo

Nội táo


Những bài thuốc tiêu đàm


Táo thấp hóa đàm

Thanh nhiệt hóa đàm

Khu hàn hóa đàm

Thuốc trị phong đàm&nbsp


Những bài thuốc tiêu đạoNhững bài thuốc lý khí


Thuốc hành khí

Thuốc giáng khí


Những bài thuốc lý huyết


Thuốc hoạt huyết

Thuốc chỉ huyết


Những bài thuốc bổ


Bổ khí

Bổ huyết

Bổ Khí Huyết

Bổ âm

Bổ dương


Những bài thuốc cố sápNhững bài thuốc an thầnNhững bài thuốc khai khiếu