Sinh mạch tán

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Ích khí liễm hãn, dưỡng âm sinh tân

Giải thích bài thuốc 

Bài thuốc này chủ yếu chữa chứng thương thử nhiệt, tân khí đều bị tổn thương nên dùng phép "Ích khí sinh tân" để chữa
  • Nhân sâm hoặc Đảng sâm có tác dụng bổ ích khí sinh tân là chủ dược
  • Mạch môn: dưỡng âm sinh tân đồng thời có tác dụng thanh phế
  • Ngũ vị tử có tác dụng liễm phế chỉ hãn hợp với Mạch môn tăng thêm tác dụng sinh tân
  • Ba vị thuốc hợp lại, trong đó dùng 1 bổ, 1 thanh, 1 liễm nên có tác dụng ích khí liễm hãn, dưỡng âm sinh tân tốt

Ứng dụng lâm sàng

  • Bài thuốc chữa chứng cảm nắng mùa hè ra mồ hôi nhiều, mồm khát, mệt mỏi hoặc trong trường hợp thời kỳ hồi phục bệnh, nhiễm khí âm hư nhược đều dùng có kết quả tốt
  • Trường hợp các bệnh viêm phế quản mạn, lao phổi có hội chứng khí âm bất túc dùng bài thuốc này có kết quả tốt cần gia thêm các vị Bách bộ, A giao, Khoản đông hoa, Tử uyển để nhuận phế chỉ khái
  • Trường hợp bệnh suy nhược thần kinh, người bứt rứt khó ngủ dùng bài thuốc này gia thêm Toan táo nhân, Bá tử nhân để dưỡng tâm an thần