Địa du

KHÍ VỊ

Vị đắng, ngọt chua, hơi hàn, không độc, khí bạc, vị hậu, chìm mà giáng xuống, thuộc âm dược, vào kinh Túc quyết âm, Túc thiếu âm và Thủ dương minh, Túc dương minh.

CHỦ DỤNG

Tuy rằng chữa huyết chứng, nhưng chủ trị về hạ tiêu:
  • Đàn bà băng huyết đới hạ, hành kinh kéo dài không dứt, trẻ con cam lỵ, trường phong hạ huyết, trĩ dò, ỉa ra máu,
Là thuốc chủ yếu chữa tất cả các chứng thấp nhiệt ở hạ bộ, như trường phong hạ huyết, huyết nhiệt, huyết lỵ, cam lỵ.

Người xưa có nói: Thà được 1 cân Địa du còn hơn dùng Trân châu quý báu.

KỴ DỤNG

Phàm chứng hư hàn, ỉa chảy thuộc hàn, băng huyết đới hạ thì phải kiêng dùng.

CÁCH CHẾ:

Sao với rượu để dùng