Tư âm giáng hỏa phương

Thành phần

Cách dùng

  • Trước hết dùng 20g Thạch hộc đổ 2 bát nước sắc lấy còn 1,2 bát; sau đó cho các vị thuốc vào sắc còn 1 bát uống lúc còn ấm

Chủ trị

  • Các chứng âm hư dương lấn, thủy suy hỏa bốc, mạch hồng, sác, người gầy, da khô, khát nước, thổ huyết, nục huyếtTƯ THẬN HOÀN

Thành phần

Cách dùng

  • Tán bột làm hoàn, mỗi lần uống 8 - 12g, ngày 2 lần lúc bụng đói với nước sôi ấm

Tác dụng

  • Thanh nhiệt ở hạ tiêu

Chủ trị

  • Chứng bàng quang nhiệt, tiểu khó, bụng dưới đầy trướng
  • Bài thuốc chủ yếu là giáng hỏa để giúp bàng quang khí hóa lợi thủy được tốt hơn.