Bổ âm liễm dương phương

Thành phần

Lê Hữu Trác (Nguyên phương không ghi liều lượng) 

Cách dùng

  • Các vị sắc nước uống

Chủ trị

  • Âm vong bên trong, dương thoát ra ngoài
  • Biểu hiện mặt đỏ mê man không biết gì, miệng hay nói nhảm, tay chân vật vã, mạch hồng đại