Lao khái cao tư phương

Thành phần

Lê Hữu Trác

Cách chế và dùng

  • Các vị thuốc sắc 2 nước, lọc bỏ bã, cô thành cao, cho thêm bột mịn Phục linh 80g, bột Xuyên Bối mẫu 88g trộn với cao trên, luyện với mật ong thành cao

Chủ trị