Toàn chân nhất khí thang

Thành phần

Lê Hữu Trác

Cách dùng

  • Các vị sắc nước uống lúc còn ấm

Tác dụng

  • Ích khí tư âm, giáng hỏa

Chủ trị

  • Các chứng trúng phong, bệnh nặng, âm hư phát nhiệt, thổ huyết, ho, các chứng hư lao nặng

Cách gia giảm

  • Trường hợp đại tiện lỏng, dùng Thục địa sao khô
  • Người khô héo, bội Thục địa
  • Phế nhiệt tăng liều Mạch môn
  • Tỳ hư tăng Bạch truật
  • Dương hư bồi Phụ tử
  • Nguyên khí hư bồi Nhân sâm
  • Gân cốt yếu gia Đỗ trọng sống 12g