Thập toàn bổ chính thang

Thành phần

Chủ trị

  • Các chứng tâm tỳ dương hư, khí huyết ngũ tạng đều tổn thương, tự ra mồ hôi, sợ lạnh, mình nóng, lưng đau. 
  • Nếu tâm nhiệt gia Đăng tâm, tâm huyết hư gia Thục địa. 
  • Trường hợp ngoại cảm bỏ Sâm thêm Sài hồ, Gừng sống. 
  • Khí trệ thêm Mộc hương, ho thêm Sâm, Kỳ, Mạch môn. 
  • Bài này là bài Thập toàn đại bổ bỏ Xuyên khung, Thục địa, Cam thảo gia Táo nhân, Đỗ trọng, Ngưu tất, Tục đoạn