Bát chân thang

Thành phần

 • Đương quy (tẩm rượu) 12g
 • Bạch thược 12g
 • Bạch linh 12g
 • Xuyên khung 6 - 8g
 • Đại táo 2 quả
 • Đảng sâm 12g
 • Bạch truật (sao) 12g
 • Thục địa 12g
 • Chích thảo 2 - 4g
 • Sinh khương 2 - 3 lát

Cách dùng

  Sắc nước uống

Tác dụng

  Ích khí bổ huyết

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc gồm 2 bài: "Tứ vật" và "Tứ quân" hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng song bổ khí huyết
 • Tứ quân bổ khí
 • Tứ vật bổ huyết
 • Sinh khương, Đại táo để điều hòa vinh vệ

Ứng dụng lâm sàng

 • Bài thuốc được dùng để chữa chứng bệnh lâu ngày làm cho cơ thể suy nhược có hội chứng bệnh lý khí hư và huyết hư. 
 • Bài này gia thêm 2 vị Hoàng kỳNhục quế gọi là bài THẬP TOÀN ĐẠI BỔ THANG (Y học phát minh), trị chứng khí huyết hư thiên về hư hàn. 
 • Bài này bỏ Xuyên khung gia Hoàng kỳ, Nhục quế, Ngũ vị tử, Viễn chí, Trần bì, Khương, Táo gọi là bài NHÂN SÂM DƯỠNG DINH THANG (Hòa tễ cục phương). Trị bệnh giống như bài THẬP TOÀN ĐẠI BỔ có thêm tác dụng dưỡng tâm an thần