Y sử diễn ca

Nghìn xưa chuyện cũ còn truyền
Vũ tài lương tướng, văn hiền lương y
Môn ta theo đạo Hiên, Kỳ
Thiên kinh vạn quyển phải ghi chép tường
Lâm sàng đối chứng lập phương
Tám phép thông suốt, tám cương rõ rành
Âm dương biện luận cho tinh
Nội thương, ngoại cảm phân minh kẻo lầm
Vọng, văn, vấn, thiết, sưu tầm
Để tường hư thực để phân nhiệt hàn
Hoặc châm cứu, hoặc phương thang
Bệnh nào phép ấy tinh tường mới hay
Thuốc thang điều chỉnh giải ngay bệnh tà
Dù cây cỏ, dù lá hoa
Quy kinh chính xác ắt là bệnh yên
Xưa kia những bậc thần tiên
Đã đem đức cả đạo hiền cứu dân
Sớm tích phúc, chiều tu nhân
Tấm gương Tuệ, Lãn còn gần chưa xa
Biết bao tài liệu viết ra
Đức như sơn đẩu chi mà nhắc cân
Đời đời ghi nhớ công ân
Lợi danh chểnh mảng nghĩa nhân giữ gìn
Nay ta uống nước nhớ nguần
Theo đòi người trước lưu truyền mai sau
Những phương lạ, những phép màu
Viết thành văn bản góp vào tương lai
Noi gương tiền bối sáng ngời
Thuốc hay truyền lại cho đời mai đây
Tọa đàm phối hợp Đông Tây
Không vì tư lợi, không gây phiền hà
Ta vì người, người vì ta
Chữ tâm kia đáng bằng ba chữ tài
Góp phần bảo vệ giống nòi
Một pho tâm đắc, trăm bài nghiệm phương


(Sáng tác - Lương y: Nguyễn Văn Yến
Trích từ sách: Nội thương ngoại cảm - Kim cổ nghiệm phương)