Bổ dương hoàn ngũ thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Bổ khí, hoạt huyết, thông lạc

Giải thích bài thuốc

  • Bài thuốc này chủ yếu chữa di chứng trúng phong, khí hư huyết trệ, mạch lạc không thông gây nên "bán thân bất toại", nói khó, miệng mắt méo xệch
  • Phép trị chủ yếu là bổ khí, hoạt huyết, thông lạc
  • Hoàng kỳ dùng sống lượng nhiều có tác dụng đại bổ nguyên khí là chủ dược
  • Đương quy vĩ, Xuyên khung, Xích thược: hoạt huyết hòa vinh
  • Đào nhân, Hồng hoa, Địa long: hóa ứ thông lạc, khí huyết được lưu thông, phần cơ thể bị bệnh được hồi phục

Ứng dụng lâm sàng

  • Bài thuốc này chữa di chứng trúng phong, tai biến mạch máu não 

Chú ý dùng lượng nhiều để bổ nguyên khí, các vị thuốc hoạt huyết không nên dùng nhiều