Ôn kinh thang

Thành phần

Cách dùng

 • Sắc nước chia 2 lần, uống trong ngày

Tác dụng

 • Ôn kinh dưỡng huyết, hoạt huyết điều kinh

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc chủ yếu trị chứng huyết ứ, 2 mạch Xung, Nhâm hư hàn, kinh nguyệt không đều hoặc lâu ngày không có con. Tên bài thuốc là Ôn kinh nói lên tác dụng chính của bài là ôn dưỡng huyết mạch là cho huyết ấm dễ lưu thông và sẽ không còn ứ huyết
 • Ngô thù du, Quế chi: ôn kinh tán hàn
 • Đương quy, Xuyên khung: dưỡng huyết kiêm hoạt huyết, khu ứ đều là chủ dược
 • A giao, Thược dược, Mạch môn hợp với Đương quy để dưỡng huyết, hoạt huyết
 • Đảng sâm: ích khí sinh huyết
 • Đơn bì: hoạt huyết, khu ứ
 • Bán hạ, Khương Thảo hợp với Đảng sâm để bổ trung khí kiện tỳ vị

Ứng dụng lâm sàng

 • Bài thuốc trên lâm sàng được dùng chữa chứng kinh nguyệt không đều, đau kinh do Xung, Nhâm hư hàn
 • Nếu bụng dưới đau nặng nhiều bỏ Đơn bì, Mạch môn gia Tiểu hồi hương, Ngãi diệp sao để tán hàn chỉ thống
 • Nếu khí trệ gia Chế Hương phụ, Ô dược
 • Trường hợp rong kinh kéo dài sắc nhợt bỏ Đơn bì gia Bào khương, Ngãi diệp sao, Nhọ nồi sao, Thục địa để ôn kinh bổ huyết cầm máu. 
 • Nếu khí hư nặng bỏ Đơn bì, Xuyên khung, Ngô thù gia Hoàng kỳ để ích khí. 
 • Bài này cũng có thể dùng chữa chứng xuất huyết tử cung cơ năng có kết quả tốt