Đám rối thần kinh cánh tay


Mô tả đường đi đám rối thần kinh cánh tay

đám rối cánh tay

Gồm 5 rễ, 3 thân, 6 ngành, 3 bó


5 rễ

Là nhánh trước của các dây thần kinh gai sống từ cổ 5 đến ngực 1 nối với nhau tạo thành:

3 thân

Thân trên: dây cổ 5 nối với dây cổ 6
Thân giữa: do một mình dây cổ 7 tạo thành
Thân dưới: do dây cổ 8 nối với dây ngực 1 tạo thành

Ba thân tách ra thành:

6 ngành

Là kết quả của sự chia đôi mỗi thân thành một ngành trước và một ngành sau. 6 ngành lại nối với nhau thành:

3 bó

 • Bó ngoài: ngành trước của thân trên và thân giữa hợp lại

 • Bó trong: là ngành trước của thân dưới

 • Bó sau : do 3 ngành hợp lại

 • Các rễ nằm giữa các cơ bậc thang giữa và trước

  Các thân đi qua tam giác cổ sau

  Các ngành nằm sau xương đòn

  Các bó nằm ở nách

mốc giải phẫu đám rối cánh tay

Các bó liên tục xuống phía dưới như những thần kinh chính của chi trên

 • Bó ngoài tiếp tục như thần kinh cơ bì

 • Bó trong như thần kinh trụ

 • Bó sau như thần kinh quay và thần kinh nách

 • Một cung nối ngang giữa các bó ngoài và trong tạo nên thần kinh giữa

Những nhánh tách ra từ các thành phần khác nhau của đám rối cánh tay


các nhánh của đám rối cánh tay

Từ các rễ:

 • Thần kinh cơ trám

 • Thần kinh cơ dưới đòn

 • Thần kinh cơ răng trước (C5,6,7)

Từ các thân:

 • Thần kinh trên vai tách ra từ thân trên (chi phối cơ trên gai và cơ dưới gai)

Từ bó ngoài:

 • Thần kinh cơ bì

 • Thần kinh ngực ngoài

 • Rễ ngoài thần kinh giữa

Từ bó trong:

 • Thần kinh ngực trong

 • Thần kinh bì cánh tay trong

 • Thần kinh bì cẳng tay trong

 • Thần kinh trụ

 • Rễ trong thần kinh giữa

Từ bó sau:

 • Các thần kinh dưới vai

 • Thần kinh cơ lưng rộng

 • Thần kinh nách

 • Thần kinh quay

Bó sau chi phối cho da và cơ của mặt sau chi trên, bó ngoài và trong chi phối cho các cấu trúc ở mặt trước.

Sự chi phối cho da của chi trên theo tiết đoạn tủy


chi phối cảm giác ở tay

Sự chi phối này từ C4 đến N2, có thể mô tả gần đúng phạm vi sự phân phối đó như sau:

 • C4: Chi phối mặt trên trong của vai

 • C5: Chi phối mặt ngoài cánh tay

 • C6: Chi phối mặt ngoài cẳng tay

 • C7: Chi phối da bàn tay

 • C8: Chi phối mặt trong cẳng tay

 • N1: Chi phối mặt trong cánh tay

 • N2: Chi phối da nách

Một số tổn thương của đám rối thần kinh cánh tay

Trong sản khoa


chấn thương đám rối cánh tay trong sản khoa

Trong chấn thương

chấn thương đám rối cánh tay do co kéo
chấn thương đám rối cánh tay do va đập