Trị sốt rét (Ngược tật)

Sốt rét thuộc phạm vi chứng Thiếu dương vì có những triệu chứng lâm sàng giống chứng Thiếu dương trong Đông y nhưng phương pháp hòa giải chỉ là một trong các phương pháp trị sốt rét, cho nên bài thuốc trị sốt rét có rất nhiều. 

Một số bài thuộc phạm vi phép hòa giải. 


Những bài thuốc thường dùng có: