Hoàng liên thang (Thương Hàn Luận)

Thành phần

Cách dùng: 

      Sắc nước uống. 

Tác dụng: 

       Điều hòa hàn nhiệt, hòa vị giáng nghịch. 

Phân tích bài thuốc:


  • Cũng như bài Bán hạ tả tâm thang đều dùng các vị thuốc vừa hàn vừa nhiệt để điều hòa trường vị, nhưng bài này có Quế chi thiên về ôn tán dùng trị chứng thượng nhiệt, hạ hàn, bụng đau nôn mửa
  • Bài Bán hạ tả tâm thang có vị Hoàng cầm thiên về thanh nhiệt. Chủ trị chứng vị khí bất hòa gây nên bụng đầy, nôn mửa, tiêu chảy.