Hoàng kỳ Miết giáp tán (Vệ sinh bảo giám)


  Thành phần:
  Hoàng kỳ (chích mật) 20g
  Chích Miết giáp 20g
  Thiên môn 20g
  Tần giao 12g
  Bạch linh 12g
  Tang bạch bì 12g
  Tử uyển 12g
  Bán hạ 12g
  Bạch thược 12g
  Sinh địa 12g
  Chích thảo 12g
  Cát cánh 6g
  Nhục quế 6g
  Cách dùng: tán bột mịn làm thuốc tán hoặc dùng thuốc thang.
  Tác dụng: Tư âm, thanh nhiệt, ích khí, kiện tỳ, chỉ khái hóa đờm.
  Chủ trị: Hư lao, phiền nhiệt, chân tay mệt mỏi, ho, họng khô đờm ít, chán ăn, ra mồ hôi hoặc sốt chiều, lưỡi nhợt, đầu lưỡi đỏ, mạch hư sác.