Thanh cốt tán (Chứng trị chuẩn thằng)


  Thành phần:
  Ngân Sài hồ 6g
  Hồ Hoàng liên 4g
  Tần giao 4g
  Miết giáp 4g

  Địa cốt bì 4g
  Thanh hao 4g
  Tri mẫu 4g
  Chích thảo 2g
  Cách dùng: Tán bột mịn uống hoặc sắc uống.
  Tác dụng: Tư âm, thoái hư nhiệt.
  Chủ trị: Các chứng âm hư, sốt về chiều hoặc sốt thấp kéo dài, người gầy, môi má đỏ, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác.