Thanh hao miết giáp thang (Ôn bệnh điều biện)


  Thành phần:
  Thanh hao 8 - 12g
  Tế Sinh địa 12 - 16g
  Đơn bì 12 - 16g
  Miết giáp 16 - 20g
  Tri mẫu 8 - 12g

  Cách dùng: sắc nước uống.
  Tác dụng: Dưỡng âm, thanh nhiệt.
  Giải thích bài thuốc:
  • Miết giáp tính vị hàn mặn, có tác dụng tư âm thoái hư nhiệt.
  • Thanh hao: thanh nhiệt đều là chủ dược.
  • Sinh địa, Tri mẫu hỗ trợ Miết giáp để dưỡng âm thoái hư nhiệt.
  • Đơn bì thanh nhiệt ở huyết phận, tăng tác dụng thanh nhiệt của bài thuốc.
  Ứng dụng lâm sàng:
  Bài thuốc chủ yếu dùng trong các trường hợp sốt kéo dài dai dẳng, sáng nhẹ chiều tối nặng, lưỡi đỏ ít rêu, mạch tế sác hoặc huyền tế sác.
  1. Trường hợp bệnh lao phổi gia thêm Sa sâm, Mạch môn, Hạn liên thảo để dưỡng âm thanh phế.
  2. Trường hợp hư nhiệt kéo dài gia thêm Thạch hộc, Địa cốt bì, Bạch vi.
  3. Đối với trẻ em sốt mùa hè, sốt nặng về đêm thuộc chứng âm hư nội nhiệt có thể dùng phối hợp bài thuốc này gia Bạch vi, Thiên hoa phấn, Cọng sen.
  Chú ý: Trường hợp bệnh nhiễm thời kỳ đầu hoặc bệnh ôn ở khí phần âm hư co giật, không nên dùng bài này.