Đại cương thuốc chỉ huyết

Định nghĩa

  • Thuốc chỉ huyết là những vị thuốc dùng để chữa các chứng chảy máu do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Phân loại


Dựa vào tác dụng của thuốc, chia làm 3 loại


Cách dùng


Phải sao đen để chỉ huyết

Phối ngũ để tăng tác dụng