Đại cương thuốc trừ hàn

Định nghĩa

  • Thuốc trừ hàn là những vị thuốc có tính ấm, nóng (ôn, nhiệt), để chữa các chứng bệnh gây ra lạnh trong cơ thể, do phần dương khí giảm sút (lý hư hàn) hoặc do tà hàn trúng vào tạng phủ (trúng hàn).
  • Dương khí giảm gây chứng tỳ vị hư hàn và chứng thoát dương

Đặc điểm

  • Đa số vị cay, tính ôn, quy kinh tỳ, vị. 
  • Đều làm mất tân dịch.

Phân loại

Cách dùng

  • Dùng dạng thuốc khô sắc hoặc tán bột, uống liều nhỏ (3 - 6g/24h)
  • Uống thuốc khi còn ấm. 
  • Kiêng mỡ, thức ăn tanh và lạnh
  • Phối hợp với thuốc hành khí, kiện tỳbổ dương để tăng tác dụng, với thuốc sinh tân vì thuốc trừ hàn đều làm mất tân dịch

Cấm kỵ

  • Chân nhiệt giả hàn: Truỵ mạch do nhiễm khuẩn, nhiễm độc (thực nhiệt)
  • Âm hư, tân dịch giảm, thiếu máu, ốm lâu ngày