Tam nguyên sản hậu bệnh

Nguần gốc sinh ra các chứng sản hậu có 3:

1. Huyết hư hỏa động.

2. Bại huyết vong hành.

3. Ẩm thực quá thương.


Huyết hư hỏa động: Khi sinh đẻ huyết ra nhiều, huyết ra nhiều thì chân âm hư (huyết thuộc âm), âm hư thì dương hỏa (thiếu âm hỗ trợ không cân bằng) động mà bốc lên làm ra những bệnh nóng ráo, buồn phiền vv...Phép chữa trị nên bổ âm huyết cho dương hỏa xuống chứ không được tả hỏa.


Bại huyết vong hành: Khi sanh rồi, máu cũ không ra hết, ứ lại rồi thối ra, máu ấy gọi là bại huyết. Máu tức là nước, nước bao giờ cũng chảy xuống, nhưng nếu đập vào nước thì nước vọt lên. Nay bại huyết không ra thì bại huyết nó đi tầm bậy, tức là hư hỏa thượng công mà làm ra những bệnh xây xẩm đầu mặt, đau hốc sườn, đâu bụng, vv...Phép trị nên tán huyết và hành huyết, chứ không được phá huyết.


Ẩm thực quá thương: Nguyên khí đã hư hao nhiều thì tỳ vị suy yếu đi, tỳ vị suy yếu thì sức chuyển vận tiêu hóa kém. Tiêu hóa đã kém lại không kiêng cữ mà còn ăn uống quá độ làm tổn thương tỳ vị, sinh ra bí bích đầy trướng trong bụng rồi ói mửa, ỉa chảy, vv...Phép trị nên bổ trợ tỳ vị cho tiêu hóa mạnh chứ không được thông lợi.


(Phùng thị)

Trích: Đông y số điển - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP

Xem thêm: Tam cấm thai sản