Tam cấm thai sản

Tam cấm thai sản

Phụ nữ trong khi mang thai và sau khi sinh. Nếu có bệnh phải trị, cấm dùng 3 phép:

mẹ con
1. Cấm phát hãn.

2. Cấm tả hạ.

3. Cấm lợi tiểu tiện.

Bởi phát hãn sẽ sinh ra bĩ mãn, tả hạ sẽ hại Tỳ Vị, lợi tiểu sẽ cạn tân dịch. Lại còn cấm không phạm vào vị khí cùng Thượng tiêu, Hạ tiêu. Nếu có bệnh phải dùng thuốc nên cho "đại bổ khí huyết" trước, còn những vị trị bệnh chỉ là gia vị.
(Y học nhập môn)


Tam cấm sản hậu dụng dược

Sau khi sanh có bị bệnh "Tam xung, tam cấp" khi dùng thuốc có 3 thứ cấm:

1. Cấm dùng Phật thủ tán: vì trong đó có Xuyên khung là thuốc tân tán, làm cho ra mồ hôi, tiết khí.

2. Cấm dùng Tứ vật thang: vì trong đó có Sinh địa là thuốc hàn lãnh làm cho tiết tả và huyết ngưng lại không hành.

3. Cấm dùng Tiểu sài hồ thang: vì trong đó có Hoàng cầm là thuốc mát, làm cho ác lộ (nước máu dơ) trì trệ không chảy ra.

(Phùng thị)

(Tam cấp: Phụ nữ mới sinh mà phát bệnh, có 3 bệnh nguy cấp: Ụa mửa, tiết tả và ra nhiều mồ hôi)

(Đông y số điển - Tập tam - Định Ninh LÊ ĐỨC THIẾP)