An cung ngưu hoàn hoàn

THÀNH PHẦN


CÁCH DÙNG
 • Tất cả các vị tán bột thật mịn, luyện mật làm hoàn, mỗi viên 4g, mỗi lần uống 1 viên, ngày 2 lần. Trẻ em tùy tuổi giảm liều

TÁC DỤNG
 • Thanh nhiệt, giải độc, khu đàm, khai khiếu

GIẢI THÍCH BÀI THUỐC
Chủ trị chứng sốt cao hôn mê, co giật (nhiệt nhập Tâm bào), nói sảng, lưỡi đỏ thẫm, mạch sác hoặc trẻ em sốt cao, co giật
 • Ngưu hoàng: thanh tâm giải độc, hóa đờm khai khiếu
 • Tê giác: thanh tâm lương huyết giải độc
 • Xạ hương: khai khiếu an thần là chủ dược
 • Hoàng cầm, Hoàng liên, Chi tử: tả tâm hỏa, thanh nhiệt độc
 • Hùng hoàng cùng với Ngưu hoàng khu đàm giải độc
 • Uất kim, Băng phiến: phương hương hóa trọc, thông khiếu khai bế
 • Chu sa, Trân châu: trấn kinh an thần

Các vị thuốc hợp lại thành bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, khu đàm khai khiếu, trấn kinh an thần


ỨNG DỤNG LÂM SÀNG
 • Đây là bài thuốc chủ yếu để thanh nhiệt khai khiếu khu đàm, đối với những bệnh nhiễm độc nặng, sốt cao, hôn mê co giật như: Viêm màng não, viêm não, lỵ nhiễm độc, viêm phổi nhiễm độc dùng có tác dụng tốt.
 • Trường hợp có hội chứng nhiệt nhập Tâm bào, sốt cao, hôn mê, co giật thêm hội chứng dương minh phủ chứng (táo bón, bụng đầy trướng) có thể dùng bài này thêm với bột Đại hoàng 12g chia 2 lần uống, gọi là bài "NGƯU HOÀNG THỪA KHÍ THANG"