Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

THÀNH PHẦN

CÁCH DÙNG
  • Tất cả tán bột mịn hồ làm hoàn
  • Mỗi lần uống 2 - 4g với nước thang Đăng tâm; trẻ em giảm liều.

TÁC DỤNG
  • Thanh nhiệt, giải độc khai khiếu, an thần
  • Thường dùng chữa chứng trẻ em sốt cao co giật, hôn mê, nói sảng hoặc chứng kinh phong, đàm thịnh bứt rứt.