Trú xa hoàn

Thành phần

  • Bào khương

Chủ trị

  • Trị chứng cửu lỵ thương âm, đại tiện ra máu mủ, mót rặn, âm bị tổn thương, sinh nhiệt

Giải thích bài thuốc

  • Hoàng liên thanh nhiệt chỉ lỵ
  • Đương quy dưỡng âm huyết
  • Bào khương để ôn tán

Ứng dụng lâm sàng

  • Khác với Đào hoa thang chữa chứng cửu lỵ thương dương, còn phương này chữa chứng cửu lỵ thương âm