Hoàng đới thang

Thành phần

Cách dùng

 • Sắc nước uống

Tác dụng

 • Kiện tỳ táo thấp, sơ can lý khí

Giải thích bài thuốc

Bài thuốc này chủ yếu chữa các chứng bạch đới do tỳ hư can khí uất, cho nên phép chữa phải là kiện tỳ táo thấp và sơ can lý khí
 • Bạch truật và Sơn dược dùng liều cao để táo thấp kiện tỳ, trị bạch đới là chủ dược
 • Đảng sâm: ích khí kiện tỳ
 • Thương truật: táo thấp
 • Bạch thược, Sài hồ: sơ can giải uất
 • Hắc giới tuệ: thu liễm, chỉ đới
 • Trần bì: lý khí kiện tỳ
 • Xa tiền tử: lợi thủy trừ thấp
 • Cam thảo: điều hòa các vị thuốc
 • Các vị hợp lại thành một bài thuốc có tác dụng ích khí, kiện tỳ, táo thấp, chỉ đới

Ứng dụng lâm sàng

Bài này chủ yếu dùng trị chứng Bạch đới do tỳ hư
 • Trường hợp đau lưng gia Đỗ trọng, Thỏ ty tử để bổ thận
 • Bụng dưới đau gia Ngãi diệp, Hương phụ chế để lý khí chỉ thống
 • Trường hợp bệnh kéo dài, bạch đới loãng, chân tay mát, mạch trầm, trì gia Ba kích, Lộc giác sương để ôn thận cố sáp

Chú ý

 • Bài thuốc không dùng được đối với chứng Bạch đới thể thấp nhiệt

Phụ phương

DŨ ĐỚI HOÀN

(Tư hạc đình tập phương)

Thành phần
  Thục địa 16g
  Bạch thược 12g
  Đương qui 12g
  Xuyên khung 8g
  Xuân căn bì 24g
  Hoàng bá 12g
  Lương khương 12g
Cách dùng
  Sắc nước uống
Tác dụng
  Thanh thấp nhiệt
Chủ trị
  Chứng phụ nữ Xích bạch hoàng đới có kết quả tốt