Thủy lục nhị tiên đơn

Thành phần

      (Lượng bằng nhau)

Cách dùng

  • Lấy nước sắc Kim anh tử trộn với bột Khiếm thực dùng rượu và hồ làm hoàn nhỏ, mỗi lần uống 12g

Tác dụng

  • Bổ thận sáp tinh
  • Trị chứng nam di tinh, nữ bạch đới do thận hư