Phong tủy đơn

Thành phần

Cách dùng

  • Tán bột mịn, luyện mật, làm hoàn nhỏ, mỗi lần uống 12g, lúc bụng đói với nước muối nhạt
  • Có thể dùng thuốc thang sắc uống theo tỷ lệ trên gia giảm

Tác dụng