Súc tuyền hoàn

Thành phần

Cách dùng

  • Lượng bằng nhau
  • Thêm Sơn dược nấu rượu, lượng như trên
  • Tất cả tán bột làm hoàn, mỗi lần uống 8g, ngày 2 lần với nước sôi để nguội hoặc nước cơm

Tác dụng

  • Ôn thận, trừ hàn sáp tiểu tiện. 

Chủ trị

  • Chứng tiểu tiện nhiều lần hoặc trẻ em đái dầm do thận dương hư.