Hữu quy hoàn

Thành phần

Cách dùng

  • Theo tỷ lệ trên tất cả tán bột mịn luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 4 - 8g
  • Có thể làm thuốc thang sắc uống

Tác dụng

  • Ôn thận tráng dương, bổ tinh huyết

Chủ trị

  • Các chứng thận dương bất túc, mệnh môn hỏa suy, lão suy. 
  • Lâm sàng biểu hiện các triệu chứng: sợ lạnh, chân lạnh, hoạt tinh, liệt dương, chân đau, gối mỏi.