Hậu thiên bát vị phương

Thành phần

Cách dùng

Chủ trị

  • Các chứng dương khí hậu thiên hư tổn, hình thể gầy xanh hoặc béo bệu, hơi thở ngắn, mỏi mệt, ăn không biết ngon, rất sợ gió lạnh, hoặc tiêu lỏng hoặc tỳ hư không liễm được hỏa, phát sốt, phiền khát

Chú ý

Khi dùng bài thuốc nếu trúng hàn đau bụng tiêu lỏng gia Đậu khấu, Can khương. 
  • Nếu dương hư hạ hãm gia Thăng ma (tẩm rượu sao)
  • Nếu ngoại cảm lúc nóng lúc lạnh gia Sài hồ, Bán hạ
  • Nếu bụng đầy hơi gia Trầm hương
  • Nếu đàm nhiều gia Trần bì, Bán hạ
  • Nếu ra mồ hôi nhiều gia Ma hoàng căn
  • Nếu vị hư nôn mửa bỏ Đại táo gia Bán hạ chế