Tư bổ khí huyết phương

Thành phần

 • Thục địa 16g
 • Táo nhân 16g
 • Nhân sâm 12g
 • Ngưu tất 12g
 • Mạch môn 12g
 • Đương quy 6 - 12g
 • Nhục quế 2 - 3g
 • Ngũ vị 3g
 • Đại táo 2 quả
 • Gừng sống 3 lát

Cách dùng

 • Sắc nước uống

Tác dụng

 • Bổ khí huyết