Giao ngải thang

Thành phần

Cách dùng

    Sắc nước uống

Tác dụng

    Bổ huyết điều kinh, an thai, trị băng lậu. 

Chủ trị

  • Thường dùng chữa các chứng huyết hư hàn trệ, bụng dưới đau, kinh nguyệt kéo dài lượng nhiều, động thai, băng lậu sau đẻ, ra huyết kéo dài. 
  • Đây là bài Tứ vật thang gia A giao, Ngãi diệp, Cam thảo. 
  • Chủ yếu trị chứng băng lậu và động thai