Đương quy bổ huyết thang

Thành phần

Cách dùng

  Sắc nước uống

Tác dụng

  Bổ khí, sinh huyết

Giải thích bài thuốc 

 • Bài này chủ yếu trị chứng huyết hư do lao lực, nội thương vinh huyết bị hư tổn, nguyên khí kém suy
 • Hoàng kỳ: đại bổ tỳ phế nguyên khí để sinh huyết là chủ dược
 • Đương quy: bổ huyết hòa vinh
 • Hai vị thuốc phối hợp là bổ khí sinh huyết, khí tráng cường thì huyết đầy đủ

Ứng dụng lâm sàng

 • Trên lâm sàng thường dùng bài thuốc này chữa chứng khí hư sinh ra huyết hư
 • Trường hợp xuất huyết nhiều gia Long cốt, Sơn thù, A giao để tăng cường cố sáp chỉ huyết
 • Trên lâm sàng thường được dùng chữa các chứng khí huyết hư nhược do rong kinh, băng lậu, mất máu nhiều hoặc xuất huyết nổi ban dị ứng