Những bài thuốc chỉ huyết

Bài thuốc Chỉ huyết dùng để chữa các chứng xuất huyết
Theo Y học cổ truyền xuất huyết có thể do huyết nhiệt lộng hành hoặc do dương khí hư không giữ được huyết sinh ra các chứng thổ huyết, nục huyết, tiện huyết hoặc băng lậu
Bài thuốc chỉ huyết thường gồm các vị thuốc có tác dụng cầm máu như:
Trắc bá diệp (sao), Đại kế, Tiểu kế, Hoa hòe, Bồ hoàng, Ngãi diệp, Nhọ nồi ...

Bài thuốc thường dùng có