Tứ vật đào hồng

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống, ngày một thang chia 2 lần

Tác dụng

  • Hoạt huyết, điều kinh

Giải thích bài thuốc

  • Bài thuốc này là bài Tứ vật thang gia Đào nhân, Hồng hoa 
  • Đương quy, Sinh địa: dưỡng huyết, bổ huyết 
  • Xích thược, Xuyên khung phối hợp với Đào nhân, Hồng hoa để phá huyết ứ, đó là bài thuốc căn bản để hoạt huyết, điều kinh 

Ứng dụng lâm sàng