Cách hạ trục ứ thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Hoạt huyết hóa ứ, hành khí chỉ thống

Chủ trị

  • Chứng huyết ứ dưới cơ hoành hoặc hình thành khối u đau
  • Trường hợp xơ gan hoặc gan lách to dùng bài này có kết quả nhất định