Thông khiếu hoạt huyết thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc nước uống

Tác dụng

  • Hoạt huyết thông khiếu

Chủ trị

  • Huyết ứ ở đầu mặt như chứng điếc giảm thính lực, chứng mũi đỏ