Cơ chế tăng huyết áp nguyên phát

Các yếu tố ảnh hưởng tới huyết áp động mạch


huyết áp động mạch
Các yếu tố ảnh hưởng tới huyết áp động mạch


Huyết áp được tính theo công thức:

HA= Cung lượng tim * Sức cản ngoại vi

Cung lượng tim = Thể tích tâm thu * Tần số tim ( Q* = QS.f )


Cơ chế bệnh sinh tăng huyết áp nguyên phát


cơ chế tăng huyết áp nguyên phát

Cơ chế tăng huyết áp nguyên phát


Tần số tim
  • Tim đập nhanh---------> cung lượng tim tăng----------> Huyết áp tăng

  • Nếu nhịp tim quá nhanh (> 140 lần/phút) --------> Thời kỳ tâm trương ngắn-----------> Máu không kịp về tim----------> Thể tích tâm thu giảm (tim bóp rỗng) -------->Huyết áp giảm


Cung lượng tim


Các yếu tố ảnh hưởng tới cung lượng tim


Hệ Renin - Angiotensin - Aldosteron


Stress
  • Thần kinh giao cảm bị kích thích---> tăng tiết Catecholamin

  • Catecholamin gây tăng sức co bóp cơ tim, tăng tần số tim ------> Tăng cung lượng tim

  • Catecholamin gây co các tiểu động mạch đi và phì đại mạch máu ----> Tăng sức cản ngoại vi