Tử uyển thang

Thành phần

Cách dùng

  • Sắc uống

Tác dụng

  • Dưỡng âm bổ phế, giảm ho, cầm máu
  • Thường dùng trong trường hợp lao phổi, phế khí hư, ho sốt lâu ngày, ho đàm có máu