Tiêu loa hoàn

Thành phần

       (Lượng bằng nhau)

Cách dùng

  • Tán bột mịn, làm hoàn với mật. Mỗi lần uống 8 - 12g, mỗi ngày 2 lần với nước ấm, có thể dùng thuốc thang sắc uống.

Tác dụng

  • Thanh hóa nhiệt đàm, nhuyễn kiên, tán kết

Chủ trị