Linh giác câu đằng thang

Thành phần


Cách dùng

 • Sắc nước uống

Tác dụng

Giải thích bài thuốc

 • Bài thuốc chủ trị chứng can kinh nhiệt thịnh, nhiệt cực sinh phong
 • Linh dương giác, Câu đằng: thanh nhiệt lương can, tức phong, chỉ kinh là chủ dược. 
 • Tang diệp, Cúc hoa tăng thêm tác dụng thanh nhiệt tức phong
 • Bạch thược, Sinh địa, Cam thảo: dưỡng âm tăng dịch để bình can
 • Bối mẫu, Trúc nhự để thanh nhiệt hóa đàm để thanh nhiệt hóa đàm ( vì nhiệt đốt tân dịch sinh đàm)
 • Phục thần để định tâm an thần
 • Cam thảo điều hòa các vị thuốc

Ứng dụng lâm sàng

 • Bài này trên lâm sàng dùng chữa các bệnh viêm nhiễm, sốt cao, chân tay co giật hoặc chứng sản giật.
 • Trường hợp sốt cao co giật hôn mê phối hợp với các bài Tử tuyết đơn, An cung ngưu hoàng hoàn, Chí bảo đơn để thanh nhiệt khai khiếu. 
 • Trường hợp sốt cao tổn thương tân dịch hoặc bệnh nhân vốn Can âm bất túc đều thuộc chứng âm hư dương thịnh, cần gia thêm các vị tư âm tăng dịch như Huyền sâm, Mạch môn, Thạch hộc, A giao. 
 • Trường hợp huyết áp cao, đau đầu hoa mắt thuộc chứng âm hư dương thịnh gia Hoài Ngưu tất, Bạch tật lê.