Thanh tỳ ẩm (Tế sinh phương)

Thành phần: 

             Thanh bì 
             Hậu phác 
             Gừng chế sao 
             Bạch truật 
             Thảo quả nhân 
             Sài hồ 
             Phục linh 

             Hoàng cầm 
             Bán hạ chế 
             Chích thảo 
            (Lượng bằng nhau). 

Cách dùng: 

  • Tất cả tán bột, mỗi lần uống 8 - 16g với nước Gừng sắc. 
  • Có thể dùng thuốc thang liều lượng có gia giảm, uống trước lúc lên cơn sốt rét 2 giờ. 

Tác dụng: 

  • Sốt rét do đàm thấp ứ trệ, triệu chứng sốt nhiều hơn rét, ngực bụng đầy tức, mồm đắng, lưỡi khô, chán ăn, bứt rứt, khát nước, tiểu vàng đậm, mạch huyền sác.