Cấu tạo phế nang

I. Cấu tạo phế nang


Gồm 3 lớp:

Phế nang


 • Lớp chất hoạt diện (Surfactant)

 • Lớp biểu mô phế nang

 • Gồm 2 loại tế bào

  Tế bào phế nang nhỏ: (typ I) phần bào tương trải dài ra theo thành phế nang, mẫn cảm với mọi đột nhập có hại vào phế nang.

  Tế bào phế nang lớn: (typ II) đứng thành cụm từ 2 đến 3 tế bào, có khả năng bài tiết chất Surfactant


 • Lớp màng đáy

 • Tiếp xúc với mô liên kết nằm ở khoảng kẽ hoặc tiếp xúc với thành mao mạch phế nang.


II. Màng hô hấp

 • Là đơn vị hô hấp của phế nang,

 • Nơi tiếp xúc giữa phế nang và mao mạch

 • Nơi trực tiếp xảy ra quá trình trao đổi khí.

Màng hô hấp gồm 6 lớp: Tính từ trong lòng phế nang ra có

màng hô hấp1. Lớp Surfactant:
 • Tác dụng: giảm sức căng bề mặt trong lòng các phế nang nhỏ nhằm tránh tình trạng xẹp các phế nang nhỏ, phồng vỡ các phế nang lớn

 • Do tế bào phế nang lớn sinh ra, thành phần chính là các phospholipid.

2. Lớp biểu mô phế nang:
 • Gồm tế bào phế nang nhỏ và tế bào phế nang lớn

3. Lớp màng đáy:
 • Lót dưới lớp biểu mô phế nang

 • Liên kết trực tiếp với màng đáy mao mạch

 • Cấu tạo bởi chất tạo keo

4. Lớp liên kết (khoảng kẽ)
 • Gồm sợi liên kết, sợi chun

5. Lớp màng đáy mao mạch

6. Lớp nội mạc mao mạch
 • Cấu tạo bởi các tế bào nội mạc mao mạc