Thăng ma cát căn thang (Tiểu nhi phương luận)

Thành phần

  • Chích thảo 2 - 4g

Cách dùng

  • Sắc uống ngày 1 thang
  • Theo cổ phương các vị thuốc lượng đều bằng nhau, tán bột, hoặc sắc uống

Tác dụng

  • Giải cơ, thấu chẩn
  • Dùng trong trường hợp bệnh sởi ở trẻ em - khó mọc hoặc mọc không đều, phát sốt, sợ gió, ho, mắt đỏ, chảy nước mắt, lưỡi đỏ, rêu trắng, mạch phù sác

Giải thích bài thuốc

  • Cát căn có tác dụng thanh nhiệt, giải cơ, thấu chẩn là chủ dượ
  • Thăng ma là thuốc hỗ trợ có tác dụng thăng dương thấu biểu hợp với Cát căn làm tăng tác dụng thấu chẩn giải độc
  • Thược dược hòa vinh thanh nhiệt, giải độc
  • Cam thảo điều hòa các vị thuốc có giải độc, hợp với Thược dược có tác dụng điều lý huyết phận, hợp với Thăng ma tăng tác dụng giải độc thấu chẩn
Bốn vị hợp lại làm cho bài thuốc có tác dụng giải cơ, thấu chẩn, hòa vinh, giải độc

Ứng dụng lâm sàng

  • Nếu sởi chưa mọc hoặc sởi sắc đỏ thẫm dùng Xích thược thay cho Bạch thược gia Huyền sâm, Đơn bì, Tử thảo, Đại thanh diệp để lương huyết giải độc