Sài Cát giải cơ thang (Thương hàn lục thư)

Thành phần

 • Cam thảo 2 - 4g

Cách dùng

 • Gia thêm Gừng tươi 3 lát, Đại táo 2 quả sắc uống

Tác dụng

 • Giải cơ, thanh nhiệt

Giải thích bài thuốc

 • Cát căn, Sài hồ có tác dụng giải cơ, thanh nhiệt là chủ dược
 • Khương hoạt, Bạch chỉ giải biểu, tán hàn, giảm đau
 • Hoàng cầm, Thạch cao thanh lý nhiệt, đều là thuốc hỗ trợ Bạch thược
 • Cam thảo hòa vinh vệ
 • Cát cánh khai thông phế khí
 • Gừng tươi, Đại táo điều hòa vinh vệ

Ứng dụng lâm sàng

 • Trường hợp không có đau đầu và sợ lạnh bỏ Khương hoạt, Bạch chỉ
 • Bài thuốc được dùng có kết quả đối với các bệnh cảm cúm, cảm sốt đau đầu, đau mình mẩy