Phép xem mạch ngũ hành tương khắc trong 4 mùa

Mùa xuân thấy hiện mạch mùa thu thì chết vào những ngày giờ Canh, Tân, Dậu (Mùa Xuân mộc vượng thì mạch huyền, mùa thu kim vượng thì mạch sắc, mùa xuân thấy hiện mạch mùa thu là kim đến khắc mộc cho nên biết là chết. Canh, Tân, Thân, Dậu là những ngày giờ kim vượng).


Mùa hè thấy mạch mùa đông, tới ngày Nhâm, Quý sẽ chết (Mùa hè thuộc hỏa vượng mạch phải hồng, mùa đông thủy vượng hiện ra mạch thạch. Mùa hè thấy mạch mùa đông là thủy đến khắc hỏa, cho nên biết là sẽ chết. Nhâm, Quý, Tý, Hợi là những ngày giờ thủy vượng).Mùa thu thấy hiện mạch mùa hè, rất nguy, gặp ngày Bính, Đinh sẽ chết (Mùa thu thì kim vượng mạch sắc, mùa hạ hỏa vượng thì mạch hồng; mùa thu gặp mạch mùa hạ là hỏa tới khắc kim, sẽ chết vào ngày giờ Bính, Đinh, Tỵ, Ngọ, là những ngày giờ hỏa vượng).


Mùa đông xem thấy mạch hòa hoãn của 4 mùa thì sẽ chết vào những ngày Mậu, Kỷ giờ Thìn, Tuất (Mùa đông thủy vượng mạch thạch, tứ quý thổ vượng thì mạch hòa hoãn. Mùa đông thấy mạch tứ quý là thổ đến khắc thủy cũng là chứng chết. Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất là những ngày giờ thổ vượng).


Các tháng cuối mùa và tiết trưởng hạ thấy hiện mạch mùa xuân thì bệnh sẽ gay go vào những ngày Giáp, Ất, giờ Dần, Mão. Đó là vì theo luật ngũ hành khắc hại lẫn nhau. (Các tháng cuối mùa là: Thìn, tuất, sửu, mùi. Tháng ba là thìn, tháng sáu là mùi, là tháng cuối mùa hạ, tháng chín là tuất, tháng 12 là sửu. Các tháng cuối mùa là những tháng thổ vượng, tháng cuối mùa hạ là lúc ngũ hành tương sinh, là lúc thổ vượng mà xem thấy mạch mùa xuân là mộc đến khắc thổ, như vậy là chứng chết. Giáp, Ất, Dần, Mão là những ngày giờ mộc vượng).

Trên đây đều là nói thời gian mạch khắc với nhau.